การศึกษาทางไกล DLTV / DLIT

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล

cover

สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV ระดับประถมศึกษา

Screen shot 2015-01-28 at 7.01.13 PM

คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (แยกตามรายวิชา)
Screen shot 2015-05-02 at 1.19.48 PM