ดาวน์โหลดโปรแกรม

CamStudio โปรแกรมบันทึกหน้าจอเป็นไฟล์ วิดีโอ
137

VYM (View Your Mind) โปรแกรมเขียนผังความคิด

Screenshot from 2015-06-30 10:59:54

Inkscape โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบเวคเตอร์

inkscape

LibreOffice ชุดโปรแกรมสำนักงาน ฟรี ใช้งานได้ดี
libre

Server2go โปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์แบบพกพา
server2go

 

Advertisements