แบบทดสอบออนไลน์ PISA

แบบทดสอบออนไลน์ของ PISA มาทดลองทำดูเพื่อฝึกให้เกิดประสบการณ์ คิดสนุก ท้าทายมาก