ฝึกทำข้อสอบออนไลน์

สำหรับนักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ให้คล่องและมีประสบการณ์ในการทำข้อสอบ  หรือสำหรับครูใช้เป็นแนวทาวทางในการปรับปรุงแบบทดสอบ
เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

Screen shot 2014-08-31 at 4.27.48 PM

การจัดทำปก CD ด้วยโปรแกรม CD cover creator

การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบแผ่น CD – ROM เพื่อให้งานมีความน่าสนใจ ต้องจัดทำปกและซองสำหรับใส่แผ่น CD ให้มีความสวยงาม โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์ที่ต้องซื้อ โปรแกรมสำหรับจัดทำปกแผ่น CD-ROM ที่นำเสนอนี้คือ CD Cover creator มีลิขสิทธิ์แบบ Freeware สามารถดาวน์โหลดมาใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดคู่มือได้จากลิงค์นี้ (เขียนโดย ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด)

cd_24a

การจัดทำหนังสือพับด้วย Adobe Reader

การจัดทำหนังสือพับ หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Booklet เป็นการจัดทำในลักษณะเหมือนกับหนังสือที่เราพบเห็นทั่วไป เป็นหนังสือที่มีการพิมพ์ทั้ง 2 หน้า มีการเรียงหน้าเช่นเดียวกับหนังสือที่ขายตามท้องตลาด การทำหนังสือพับที่ทำจากกระดาษขนาด A4 แล้วพับครึ่ง

open_48

แต่การเรียงหน้าอาจจะมีปัญหาสำหรับการพิมพ์ปกติโดยทั่วไป แต่ถ้าใช้โปรแกรม Adobe Reader ทุกอย่างจะง่าย เพียงแค่พิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์เท่านั้น โดยไม่ต้องจัดเรียงหน้าใหม่ โปรแกรมจะเรียงหน้าใหม่ให้ทั้งหมด ดาวน์โหลดคู่มือ (เขียนโดย ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด) ได้จากลิงค์นี้