การปรับขนาดภาพด้วยโปรแกรม Easy Image Sizer

โปรแกรม Easy Image Sizer เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ็นซอร์ส (Opensource) เป็นโปรแกรมที่สามารถจัดหามาใช้หรือแจกจ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นโปรแกรมสำหรับย่อขนาดของภาพ จากภาพที่มีขนาดใหญ่ (ความจุบนฮาร์ดดิสมาก) ให้มีขนาดเล็กลง (ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยลง) เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มีการจำกัดพื้นที่บนคอมพิวเตอร์เช่น บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนการใช้งานมีรายละเอียดตามลิงค์นี้ (เขียนโดย ศน.ธนกฤต  เดชนาเกร็ด)

Screen shot 2014-09-02 at 8.10.10 PM

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม GNumeric

โปรแกรม GNumeric เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์แบบ Opensource ความหมายของโอเพ็นซอร์ส (Opensource) คือ อนุญาตให้นำไปใช้ได้โดยเสรี ไม่ว่าจะเพื่อการค้า หรืออื่นๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถเผยแพร่แจกจ่ายโดยเสรี แต่ต้องไม่คิดใช้จ่าย หมายถึงต้องฟรี และจะต้องฟรีตลอดไป นอกจากนี้แล้วยังแจกจ่ายและเปิดเผยรหัสต้นแบบ หรือ ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งผู้ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมสามารถเขียนเพิ่มเติมและนำมาแจกจ่ายได้

Screen shot 2014-09-02 at 8.05.00 PMโปรแกรม GNumeric มีทั้งเวอร์ชั่นที่ใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการวินโดวและ Linux ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม GNumeric ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน (เขียนโดย ศน.ธนกฤต  เดชนาเกร็ด) คลิกที่นี่

 

ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนการสอนไกลกังวล

ดาวน์โหลดคู่มือจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 1/2557

dlf57-300x240

ผังมโนทัศน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6