การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การจัดการเรียนรู้ในลักษณะของบูรณาการนับเป็นการจัดการเรียนรู้ที่แฝงไว้ด้วยความน่าสนใจ มีความหลากหลายในวิธีการ เกิดจากความชาญฉลาดและกลเม็ดที่จะทำให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปด้วยความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ เขาจัดการเรียนรู้กันอย่างไร?