ความสามารถในการให้เหตุผล

ดร.วิชัย เสวกงาม อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาแนะนำเรื่องการสอนให้ผู้เรียนประสบความส­ำเร็จในการเรียน และในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 มาดูกันว่าความสสามารถในการให้เหตุผลเป็นอย่างไร มีกี่แบบ เปิดฟังดูที่วีดีทัศน์นี้