ทำคลิปอาร์ตใช้เอง

การใช้คลิปอาร์ตเป็นสิ่งที่ช่วยให้การทำเอกสารงานพิมพ์มีความสวยงาม แต่ทราบหรือไม่ว่า งานศิลปะเหล่านี้ล้วนมีลิขสิทธิ์ การจัดทำขึ้นมาใช้เองย่อมจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกว่าการนำคลิปอาร์ตมาใช้โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย

นอกเหนือจากความถูกต้องตามกฏหมายแล้ว มันยังหมายถึงศักดิ์ศรี ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ มาทำคลิปอาร์ตใช้เองดีกว่า นอกจากนี้แล้วการนำเทคนิคการทำคลิปอาร์ตไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดจินตนาการและเกิดพื้นฐานในด้านงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอีกด้วย  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือมาฝึกปฏิบัติ (เขียนโดย ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด)

fore