วิถีการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายล้นหลาม เราปรับตัวกันอย่างไร และเราเตรียมความพร้อมกันอย่างไรสำหรับการมีชีวิตในศตวรรษที่ 21 นี้ การศึกษานอกจากความรู้แล้วเราต้องมีทักษะใดๆบ้าง มาติดตามกัน…