การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ : กรณีศึกษาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการหลากหลายวิชาเข้าด้วยกันเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เต็มไปด้วยความหมาย มีความสอดคล้องกับชีวิต การนำไปใช้ สามารถพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน วันนี้ขอเสนอกรณีการจัดการเรียนรู้บูรณาการของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เขามีแนวคิดอย่างไร และจัดอย่างไร?