โครงงานวิทยาศาสตร์ สายน้ำของเรา

สารคดีเรื่องนี้แม้เวลาจะผ่านมานาน แต่คุณค่ายังคงอยู่ไม่เสื่อมคลาย วันนี้จึงได้นำมาเผยแพร่ต่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครูวิทยาศาสตร์ได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากแนะนำ แล้วจะนำมาถ่ายทอดในโอกาสต่อไป