ไขปมคดีปริศนาด้วยคณิตศาสตร์ (Lesson on a Plate : Murder Mystery Math)

แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มีการบูรณาการทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีการใช้เทคโนโลยี นำเอาคลิปวีดีโอมาร่วมในการจัดการเรียนรู้ น่าสนใจมาก ลองนำมาปรับประยุกต์ใช้กัน

ข้อเสนอแนะในการนำไปประยุกต์ใช้

ข้อเสนอแนะในการนำไปประยุกต์ใช้ (ฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อ)