ยีราฟเปเปอร์มาเช่

การทำเปเปอร์มาเช่ นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ และกลุ่มสาระศิลปะ มาดูขั้นตอนการทำงานกัน