ต้นแบบการจัดการศึกษา : เยอรมันนี (สสค)

ประเทศเยอรมันนีเป็นประเทศที่มีความเจริญในทุกๆด้าน เป็นประเทศที่อยู่แนวหน้าในทุกๆ ด้าน  มาดูกันว่า ประเทศเยอรมันนี มีแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาอย่างไร

ต้นแบบการจัดการศึกษา : เกาหลีใต้ (สสค.)

ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่เคยก้าวตามหลังประเทศไทย แต่ปัจจุบันประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน มาดูกันว่า เขามีแนวคิดการจัดการศึกษากันอย่างไรถึงทำให้ประเทศของเขามีความเจริญก้าวหน้า