ต้นแบบการจัดการศึกษา มลฑลออนตาริโอ ประเทศแคนาดา (สสค)

ประเทศคานาดา ประเทศที่มีความหลากหลายในหลายด้าน มีแนวคิดและกระบวนการในการจัดการศึกษาอย่างไร จึงเป็นประเทศแนวหน้าในด้านการจัดการศึกษา