การสร้างไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม PDF creator

โปรแกรม PDF Creator เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแปลงไฟล์ทุกชนิดที่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ให้เป็นไฟล์ PDF แม้กระทั่งไฟล์ภาพ  เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งานศึกษาได้จากลิงค์นี้ (เขียนโดย ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด)

Screenshot-2 copy