การระบายสีชอล์ก

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการระบายสีชอล์ก เพื่อให้ครูที่สนใจนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา หรือใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการระบายสีด้วยสีชอล์ก เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3-6 วิดีทัศน์ชุดนี้จัดทำโดย ครูอนุสรณ์ บัณฑิต  โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

Travel Journals: Student-Created Textbooks

ถ้าการเรียนรู้เปรียบเสมือนการเดินทาง สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จะถูกบันทึกในรูปแบบต่างๆ ในหนังสือที่นักเรียนได้บันทึกไว้นี้ การเรียนรู้จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น มาดูวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้จัดทำหนังสือสรุปประมวลความรู้ที่ได้เรียนรู้ใ เขามีแนวคิดและดำเนินการจัดการเรียนรู้อย่างไรดูได้จากวิดีโอนี้ ถ้าเห็นว่าดีและเหมาะสมก็นำมาปรับประยุกต์ใช้