การระบายสีชอล์ก

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการระบายสีชอล์ก เพื่อให้ครูที่สนใจนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา หรือใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการระบายสีด้วยสีชอล์ก เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3-6 วิดีทัศน์ชุดนี้จัดทำโดย ครูอนุสรณ์ บัณฑิต  โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3