การทำหนังสือ Pop up

วันนี้ขอนำเสนอวิธีการทำหนังสือ Pop up เพื่อให้เกิดแนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือดัดแปลงให้มีลักษณะที่แตกต่างออกไป

ข้อมูลของวิดีทัศน์นี้
-สื่อวิดีโอสาธิตการทำหนังสือเล่มเล็กแบบ Pop Up ที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการสอนวิชาทัศนศิล­ป์
-โดย นางสาวมนัญญา คำดอกไม้ คบ.ทัศนศิลป์ ปี 5
-มรภ.อุดรธานี

คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายสาระการเรียนรู้ ลองติดตามชมกัน