ฝึกควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Robomind

การควบคุมหุ่นยนต์เป็นเรื่องที่มีความท้าทายมากสำหรับเด็กๆ แต่ก็เป็นการลงทุนที่สูงถ้าใช้ของจริง  การนำโปรแกรม Robomind มาใช้ในการกำหนดสถานการณ์และฝึกแก้ปัญหาในการควบคุมหุ่นยนต์เป็นการลงทุนที่น้อย เพราะโปรแกรม Robomind เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Opensource)

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม Robomind คือ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  การฝึกแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผล

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากลิงค์นี้ เขียนโดย ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด

title