ทำแบบฝึกคัดลายมือด้วยตนเอง

ทั้งผู้ปกครองและครูต่างก็เป็นสุขเมื่อเด็กนักเรียนสามารถเขียนหนังสือได้ การจัดทำหนังสือหรือแบบฝึกคัดลายมือสามารถทำเองได้ด้วยโปรแกรมประมวลคำต่างๆ วันนี้ขอนำเสนอโปรแกรม OpenOffice.org Writer ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลคำที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Opensource) สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานหรือแจกจ่ายต่อได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การจัดทำหนังสือแบบฝึกคัดลายมือมีขั้นตอนอย่างไร สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จากลิงค์นี้ (เขียนโดย ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด)

Screen shot 2014-09-30 at 5.23.05 AM