ร้อยฝันสมุดทำมือ

อยากแนะนำกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ ปรับไปใช้ได้หลายกลุ่มสาระ ดูเพื่อให้เกิดไอเดีย ผมเองก็ทำมาตั้งแต่เรียนประถมแม้ทุกวันนี้ก็ทำอยู่ มันเป็นศิลปะ สนุกดี ผมทำได้