Travel Journals: Student-Created Textbooks

ถ้าการเรียนรู้เปรียบเสมือนการเดินทาง สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จะถูกบันทึกในรูปแบบต่างๆ ในหนังสือที่นักเรียนได้บันทึกไว้นี้ การเรียนรู้จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น มาดูวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้จัดทำหนังสือสรุปประมวลความรู้ที่ได้เรียนรู้ใ เขามีแนวคิดและดำเนินการจัดการเรียนรู้อย่างไรดูได้จากวิดีโอนี้ ถ้าเห็นว่าดีและเหมาะสมก็นำมาปรับประยุกต์ใช้

เรียนรู้เรื่องพืชกับหนูน้อยนิโคล

การจัดการเรียนรู้เรื่องพืช มาดูว่าการเรียนรู้เรื่องพืชของหนูน้อยนิโคลเป็นอย่างไร มาดูเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

คำแนะนำในการนำไปประยุกต์ใช้

เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่สนุก การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีความน่าสนใจได้อย่างไรมาดูสารคดีเรื่องนี้แล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับท้องถิ่นของเรา

คำแนะนำในการนำไปประยุกต์ใช้

คำแนะนำในการนำไปประยุกต์ใช้ (ฉบับเต็ม)

ปลูกข้าว ปลูกชีวิต (ดูให้รู้)

วันนี้ขอนำเสนอสารคดี “ดูให้รู้ ตอน ปลูกข้าว ปลูกชีวิต” มาดูกันว่า เกษตรกรที่ทำอาชีพปลูกข้าว เขาทำอย่างไร มีชีวิตอย่างไร บนพื้นฐานของการเป็นประชากรที่มีคุณภาพ น่าสนใจมาก “เรามองว่า ชาวนาญี่ปุ่น รวย มีรายได้มาก จริงหรือ?”

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

การ์ตูนญี่ปุ่น

เป็นที่ยอมรับกันว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีนิสัยรักการอ่าน การอ่านดูจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนญี่ปุ่น  การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นการ์ตูนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นเองและในต่างประเทศ ป้ายสินค้า โฆษณา ป้ายจราจร หรือหลายๆอย่างมักมีการ์ตูนเป็นสื่อสร้างความเข้าใจ มาดูกันว่า การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ประชากรญี่ปุ่นรักและชื่นชอบการอ่านและชื่นชอบการ์ตูนญี่ปุ่นกันแค่ไหน มาดูร้านขายหนังสือของญี่ปุ่นผ่านรายการ “ดูให้รู้” สารคดีที่นำสิ่งดีๆของญี่ปุ่นมาให้เราดูและเรียนรู้

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

การสอนเรื่อง ความเคารพ และ มารยาท ในญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ประเทศญี่ปุ่นได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพ มีหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของประชากรญี่ปุ่น มาดูกันว่า ประเทศญี่ปุ่นเขามีวิธีการปลูกฝังเรื่องของการเคารพและมารยาทกันอย่างไร

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

4 จุดเน้น : พัฒนาคุณภาพการเรียนศิลปะ โดยใช้ 4 จุดเน้น

การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน นำเอา 4 จุดเน้น : พัฒนาคุณภาพการเรียนศิลปะ โดยใช้ 4 จุดเน้นอย่างไรในการจัดการเรียนรู้ศิลแะ