โทรทัศน์ครู ห้องเรียนมีชีวิต

วันนี้ขอนำเสนอ “ห้องเรียนมีชีวิต” นำมาจากรายการโทรทัศน์ครู มาฝากเพื่อเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA

ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการทดสอบร่วมกับนานาชาติ สนใจคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

 

ตัวอย่างแบบทดสอบการอ่าน PISA

“โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและ พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้ พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตาม หลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์” (ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท)

ทั้งหลายเหล่านี้ เราเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเราแล้วหรือยัง สนใจตัวอย่างแบบทดสอบการอ่านคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

  

มาสร้างความตระการตาให้หนังสือ

วันอาทิตย์วันนี้ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการหาแนวคิดในการจัดทำสื่อที่มีความน่าสนใจ อยากนำเทคนิคนี้มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำสื่อให้มีความน่าสนใจ ติดตามได้จากวิดีโอนี้

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

วันนี้สืบค้นหาแนวคิดการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กมาฝากให้คุณครูได้ลองนำวิธีการหรือแนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ การวางรากฐานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กเป็นเรื่องที่น่าสนุก เพราะวิชาวิทยาศาสตร์แฝงด้วยความสนุกและท้าทาย มาดูวิดีทัศน์นี้ว่าเขามีกิจกรรมใดมาแนะนำบ้าง

Singapore’s 21st-Century Teaching Strategies

การจัดการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์เป็นที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก การจัดการรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเราเองก็กลา่วถึงกันมานาน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เราทำได้ มาดูว่า ประเทศสิงค์โปร์มีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร ซึ่งแนวคิดนี้กำลังขยายไปทั่วโลก เราเองต้องพร้อมรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  Singapore’s 21st-Century Teaching Strategies (Education Everywhere Series)

แบบทดสอบออนไลน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันนี้ขอนำเสนอแบบทดสอบออนไลน์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา สำหรับครูและนักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เว็บไซต์นี้จัดเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ สนใจลองเข้าไปใช้งาน คลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2014-10-23 at 7.21.41 PM