การสร้างสารบัญอัตโนมัติ Word 2010

การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มีความยาวมากๆ และต้องสร้างสารบัญ อาจจะยุ่งยากสำหรับหลายๆท่าน การให้โปรแกรมสร้างสารบัญอัตโนมัติช่วยลดความยุ่งยากในการทำสารบัญลงไปได้มากเมื่อเอกสารมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน้า ขั้นตอนการจัดทำเป็นอย่างไรดูได้จากวิดีโอนี้