การแกะสลักผักและผลไม้

วันนี้ขอนำเสนอขั้นตอนการแกะสลักผักผลไม้ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ หรือใช้เป็นสื่อในการฝึกฝีมือก่อนนำเทคนิคไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่มาของวิดีทัศน์นี้ “การแกะสลักแคนตาลูปเป็นดอกบัวซ้อนรักเร่” เป็นของคุณครูเบญจวรรณ เรืองแสน โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร