เทคนิคง่ายๆ ทำหนังสือ Pop Up

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคง่ายๆ ในการทำหนังสือ Pop Up ที่คุณครูสามารถนำไปปรับใช้กับการทำสื่อการเรียนรู้ หรือนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือใช้กับกิจกรรมอื่นๆได้  งานที่ทำสำเร็จแล้วมีความน่าสนใจ คิดว่าเทคนิคการทำงานวันนี้จะเป็นการจุดประกายความคิดให้กับคุณครูในการทำสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข