แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากวิชาหนึ่งในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ ได้รับประสบการณ์ในการทดสอบ การทำแบบทดสอบออนไลน์นี้สามารถช่วยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทำแบบฝึกหัดได้ การเข้าไปทำแบบฝึกหัด คลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2014-10-16 at 6.13.29 AM