กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก

วันนี้สืบค้นหาแนวคิดการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กมาฝากให้คุณครูได้ลองนำวิธีการหรือแนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ การวางรากฐานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กเป็นเรื่องที่น่าสนุก เพราะวิชาวิทยาศาสตร์แฝงด้วยความสนุกและท้าทาย มาดูวิดีทัศน์นี้ว่าเขามีกิจกรรมใดมาแนะนำบ้าง