มาสร้างความตระการตาให้หนังสือ

วันอาทิตย์วันนี้ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการหาแนวคิดในการจัดทำสื่อที่มีความน่าสนใจ อยากนำเทคนิคนี้มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำสื่อให้มีความน่าสนใจ ติดตามได้จากวิดีโอนี้