ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA

ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการทดสอบร่วมกับนานาชาติ สนใจคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้