โทรทัศน์ครู ห้องเรียนมีชีวิต

วันนี้ขอนำเสนอ “ห้องเรียนมีชีวิต” นำมาจากรายการโทรทัศน์ครู มาฝากเพื่อเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ