แบบทดสอบออนไลน์ สุขศึกษาพลศึกษา

สำหรับครูและนักเรียนที่สนใจทำแบบทดสอบออนไลน์ วิชาสุขศึกษา และ พลศึกษา นี่เป็นแหล่งของแบบทดสอบออนไลน์ที่น่าสนใจ สามารถเลือกระดับชั้น เลือกจำนวนของข้อสอบได้ การได้ทำแบบทดสอบบ่อยๆ ทำให้เกิดประสบการณ์และรู้จุดบกพร่อง ทำให้รู้ว่าจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องไหน สนใจทำแบบทดสอบคลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2014-10-19 at 9.09.07 PM

แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์

แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งนักเรียน ครู และผู้สนใจสามารถเข้าไปทดลองทำเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการทำข้อสอบ มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการได้ฝึกทำแบบทดสอบที่หลากหลาย

Screen shot 2014-10-18 at 6.49.16 PM

แบบทดสอบออนไลน์วิชาศิลปะ

แบบทดสอบออนไลน์วิชาศิลปะ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบที่นักเรียนและครูสามารถเข้าไปทดลองทำเพื่อฝึกทำแบบทดสอบได้ สามารถเลือกจำนวนข้อและระดับชั้นในการทำได้ สนใจทำแบบทดสอบคลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2014-10-17 at 6.19.33 AM

แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษา

วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากวิชาหนึ่งในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ ได้รับประสบการณ์ในการทดสอบ การทำแบบทดสอบออนไลน์นี้สามารถช่วยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทำแบบฝึกหัดได้ การเข้าไปทำแบบฝึกหัด คลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2014-10-16 at 6.13.29 AM

แบบทดสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ

วันนี้ขอนำเสนอแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบทดสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ ที่ครูและนักเรียนสามารถเข้าไปใช้ในการฝึกทำแบบทดสอบ การเข้าไปทำแบบทดสอบให้คลิกที่ลิงค์นี้แล้วพิมพ์ชื่อ และโรงเรียนลงบนช่องที่กำหนดให้ เลือกระดับชั้น และจำนวนข้อสอบ

Screen shot 2014-10-15 at 6.27.37 AM

Interactive PowerPoint

วันนี้ขอนำเสนอการสร้างสื่อการเรียนรู้ นับตั้งแต่หลักการ แนวคิด และวิธีการคิด การวางแผนในการผลิตสื่อ Interactive PowerPoint เตรียมพร้อมสำหรับ Smart classroom มาดูว่ามีวิธีการทำอย่างไร สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายวิชา

แบบทดสอบออนไลน์วิชาภาษาไทย

วันนี้ขอนำเสนอแบบทดสอบออนไลน์ วิชาภาษาไทย เหมาะสำหรับครูและนักเรียนได้ใช้ในการฝึกและทบทวนความรู้ หรือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นระบบที่มีการบันทึกข้อมูลที่สามารถดูได้ว่านักเรียนมีพัฒนาการอย่างไร วิธีการเข้าใช้งานทำง่ายๆ เพียงคลิกลิงค์นี้

Screen shot 2014-10-13 at 6.13.24 AM