การทดลองที่พิสูจน์ว่า สิ่งของตกถึงพื้นพร้อมกันของกาลิเลโอ

กาลิเลโอ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการทดลองเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และใช้ผลของการทดลองเป็นข้อยืนยัน (หลายความเชื่อได้ถูกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในสมัยนั้นแต่เกิดขึ้นต่อมาหลังจากท่านเสียชีวิตแล้ว) จนตัวเองเกือบเอาชีวิตไม่รอด การทดลองทิ้งวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกันลงมาจากหอเอนที่เมืองปีซา เป็นตัวอย่างหนึ่ง วิดีทัศน์นี้ทำการทดลองในห้องสูญญากาศ ผลที่เกิดขึ้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าวัตถุ แม้จะมีน้ำหนักต่างกันแต่เมื่อปล่อยที่ความสูงเท่ากัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน การทดลองนี้ทำโดยองการนาซา คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้เป็นสื่อการสอนได้

Screenshot from 2014-11-10 14:54:29