การทำแป้งโด สำหรับจัดกิจกรรมการปั้น

การจัดกิจกรรมปั้นส่วนใหญ่มักจะใช้ดินน้ำมัน ซึ่งก็เป็นความสะดวกหนึ่งที่เราปฏิบัติกัน ครั้งนี้ลองมาใช้แป้งโดบ้าง ด้วยหวังว่างานที่เด็กนักเรียนของเราที่ได้ปั้นไว้จะสามารถเก็บไว้ดูได้นานๆ  ขั้นตอนของการทำแป้งโด ที่จะนำเสนอวันนี้จะประกอบด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดูได้จากวิดิโอ

เทคนิคการเล่านิทานโดยใช้หนังสือภาพ

นิทานดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่มีคู่กันมากับชีวิตในวัยเด็ก เทคนิคการเล่านิทานโดยใช้หนังสือภาพเป็นอย่างไรดูได้จากวิดีทัศน์นี้

พับกระดาษเป็นหุ่นนิ้วเพื่อเล่านิทาน

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการพับกระดาษเป็นหุ่นนิ้วเพื่อใช้ในการเล่านิทานสนุกๆให้เด็กๆได้ฟังกัน การพับครั้งนี้เป็นการพับที่ยังไม่ได้มีการตกแต่งใดๆ ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับประยุกต์หรือตกแต่งเพิ่มเติมให้หุ่นที่ได้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

SME งานเย็บสมุดด้วยมือ

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของการเย็บสมุดที่ทำด้วยมือ และทำเป็นอาชีพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิดิทัศน์นี้มีอยู่ 3 ตอน ลองศึกษาดูจากวิดิโอต่อไปนี้

การประดิษฐ์สมุดบันทึกจากกระดาษเหลือใช้

การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามีอยู่หลากหลายวิธี นับตั้งแต่ การประหยัด การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิล วันนี้ขอนำเสนอการประดิษฐ์ง่ายๆ ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ เป็นการช่วยประหยัดและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มาดูขั้นตอนในการทำงานกัน

แบบทดสอบคำศัพท์-ภาพ

วันนี้ค้นหาเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาประเภทเกมฝึกสมองที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้ เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาพบเว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่ดี สามารถนำมาใช้ในการฝึกทักษะ และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ เป็นเว็บไซต์ประเภทแบบทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ http://www.virtual-exam.com/vocab-picture.php

สนใจคลิกที่ลิงค์นี้