SME งานเย็บสมุดด้วยมือ

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของการเย็บสมุดที่ทำด้วยมือ และทำเป็นอาชีพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิดิทัศน์นี้มีอยู่ 3 ตอน ลองศึกษาดูจากวิดิโอต่อไปนี้