พับกระดาษเป็นหุ่นนิ้วเพื่อเล่านิทาน

วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการพับกระดาษเป็นหุ่นนิ้วเพื่อใช้ในการเล่านิทานสนุกๆให้เด็กๆได้ฟังกัน การพับครั้งนี้เป็นการพับที่ยังไม่ได้มีการตกแต่งใดๆ ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับประยุกต์หรือตกแต่งเพิ่มเติมให้หุ่นที่ได้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น