เทคนิคการเล่านิทานโดยใช้หนังสือภาพ

นิทานดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่มีคู่กันมากับชีวิตในวัยเด็ก เทคนิคการเล่านิทานโดยใช้หนังสือภาพเป็นอย่างไรดูได้จากวิดีทัศน์นี้