สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV ระดับประถมศึกษา

ผลจากการนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม วันนี้ได้รับการบ้านให้ช่วยหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งครั้งก่อนได้นำเสนอแหล่งเรียนรู้ระบบออนไลน์ของระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งนี้ขอเพิ่มเติมในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นระดับชั้นที่มีจำนวนมาก ตามลิงค์ด้านล่างนี้

Screen shot 2015-01-28 at 7.01.13 PM

การใช้สื่อ eDLTV จาก FlashDrive

การนิเทศการเรียนรู้ด้วยสื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมวันนี้ มีการบ้านมากมายจากคุณครู นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่า คุณครูสนใจและให้ความสำคัญกับการนำสื่อนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  การบ้านที่ได้รับมาวันนี้คือ สื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมนอกจากเรียนรู้จากโทรทัศน์แล้ว มีแหล่งเรียนรู้เสริมใดบ้าง และมีการนำมาใช้งานได้อย่างไร วันนี้ผมจึงขอเสนอแนวทางอีกแนวทางหนึ่งหลังจากที่ได้นำเสนอแหล่งเรียนรู้ สื่อเสริม (eDLTV) วิธีการคัดลอกเนื้อหาและสื่อเพื่อนำมาใช้ ครั้งนี้ขอเสนอการนำสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้งานผ่านสื่อเก็บข้อมูลประเภทแฮนดีไดรฟ์ หรือ ที่เรียกกันว่า  FlashDrive ขั้นตอนสามารถศึกษาได้จากวิดีโอต่อไปนี้

การคัดลอกเนื้อหาจากระบบ eDLTV

จากความต้องการของครูผู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ปลายทางในโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมที่ต้องการแหล่งของสื่อที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เสริม เพิ่มเติม และทบทวน ซึ่งผมได้เสนอเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งของสื่อไปแล้ว ครั้งนี้คำถามต่อไปคือ จะนำเนื้อหา และสื่อนั้นมาใช้งานได้อย่างไร ต้องออนไลน์ตลอดหรือไม่ จากความต้องการของคุณครู และเพื่อตอบคำถามดังกล่าว วันนี้ผมขอนำเสนอวิธีการคัดลอกเนื้อหาของสื่อ eDLTV มาใช้งาน โดยทำตามวิดีโอข้างล่างนี้

ระบบสื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV ระดับมัธยมศึกษา

วันนี้ไปนิเทศการจัดการเรียนรู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เลยได้การบ้านมาทำต่อ จากคำถาม เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมจะเอาเนื้อหาที่มีการสอนแล้วมาสอนทบทวนอย่างไร วันนี้จึงขอนำแหล่งการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมระบบออนไลน์มาฝากคุณครู ที่นี่จะรวมสื่อทุกอย่างไว้ให้คุณครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  คลิกที่ภาพและที่ลิงค์นี้

Screen shot 2015-01-28 at 6.30.44 PM

โปรแกรมวาดภาพ โอเพ็นซอร์ส

โปรแกรมสำหรับใช้ในการวาดภาพที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (โอเพ็นซอร์ส) ที่นำมาเสนอในครั้งนี้คือโปรแกรม Krita เป็นโปรแกรมที่มีความเป็นมายาวนาน พร้อมๆกับโปรแกรม GIMP โปรแกรม Krita ได้รับการพัฒนาให้ใช้ได้บนระบบปฏิบัติการ วินโดว ลินุกส์ และแม็ค นอกจากนี้แล้วยังแจกซอร์สโค๊ดเพื่อให้นำไปพัฒนาต่อยอดได้
โปรแกรม Krita เป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

สนใจดาวน์โหลดมาใช้งานคลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2015-01-25 at 11.24.41 AM