สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV ระดับประถมศึกษา

ผลจากการนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม วันนี้ได้รับการบ้านให้ช่วยหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งครั้งก่อนได้นำเสนอแหล่งเรียนรู้ระบบออนไลน์ของระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งนี้ขอเพิ่มเติมในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นระดับชั้นที่มีจำนวนมาก ตามลิงค์ด้านล่างนี้

Screen shot 2015-01-28 at 7.01.13 PM

การใช้สื่อ eDLTV จาก FlashDrive

การนิเทศการเรียนรู้ด้วยสื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมวันนี้ มีการบ้านมากมายจากคุณครู นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่า คุณครูสนใจและให้ความสำคัญกับการนำสื่อนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  การบ้านที่ได้รับมาวันนี้คือ สื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมนอกจากเรียนรู้จากโทรทัศน์แล้ว มีแหล่งเรียนรู้เสริมใดบ้าง และมีการนำมาใช้งานได้อย่างไร วันนี้ผมจึงขอเสนอแนวทางอีกแนวทางหนึ่งหลังจากที่ได้นำเสนอแหล่งเรียนรู้ สื่อเสริม (eDLTV) วิธีการคัดลอกเนื้อหาและสื่อเพื่อนำมาใช้ ครั้งนี้ขอเสนอการนำสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้งานผ่านสื่อเก็บข้อมูลประเภทแฮนดีไดรฟ์ หรือ ที่เรียกกันว่า  FlashDrive ขั้นตอนสามารถศึกษาได้จากวิดีโอต่อไปนี้

การคัดลอกเนื้อหาจากระบบ eDLTV

จากความต้องการของครูผู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ปลายทางในโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมที่ต้องการแหล่งของสื่อที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เสริม เพิ่มเติม และทบทวน ซึ่งผมได้เสนอเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งของสื่อไปแล้ว ครั้งนี้คำถามต่อไปคือ จะนำเนื้อหา และสื่อนั้นมาใช้งานได้อย่างไร ต้องออนไลน์ตลอดหรือไม่ จากความต้องการของคุณครู และเพื่อตอบคำถามดังกล่าว วันนี้ผมขอนำเสนอวิธีการคัดลอกเนื้อหาของสื่อ eDLTV มาใช้งาน โดยทำตามวิดีโอข้างล่างนี้

ระบบสื่อการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV ระดับมัธยมศึกษา

วันนี้ไปนิเทศการจัดการเรียนรู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เลยได้การบ้านมาทำต่อ จากคำถาม เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมจะเอาเนื้อหาที่มีการสอนแล้วมาสอนทบทวนอย่างไร วันนี้จึงขอนำแหล่งการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมระบบออนไลน์มาฝากคุณครู ที่นี่จะรวมสื่อทุกอย่างไว้ให้คุณครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  คลิกที่ภาพและที่ลิงค์นี้

Screen shot 2015-01-28 at 6.30.44 PM

โปรแกรมวาดภาพ โอเพ็นซอร์ส

โปรแกรมสำหรับใช้ในการวาดภาพที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (โอเพ็นซอร์ส) ที่นำมาเสนอในครั้งนี้คือโปรแกรม Krita เป็นโปรแกรมที่มีความเป็นมายาวนาน พร้อมๆกับโปรแกรม GIMP โปรแกรม Krita ได้รับการพัฒนาให้ใช้ได้บนระบบปฏิบัติการ วินโดว ลินุกส์ และแม็ค นอกจากนี้แล้วยังแจกซอร์สโค๊ดเพื่อให้นำไปพัฒนาต่อยอดได้
โปรแกรม Krita เป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

สนใจดาวน์โหลดมาใช้งานคลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2015-01-25 at 11.24.41 AM

สสวท. เชิญชวนนักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าร่วมใช้งาน “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA”

สสวท. เชิญชวนนักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าร่วมใช้งาน “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ที่ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้สองรูปแบบ ได้แก่
1) การทำข้อสอบแบบจัดชุด ระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบ ที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน
2) การทำข้อสอบแบบเลือกเอง ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่าง ๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่อง

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภท ทางเว็บไซต์ http://pisaitems.ipst.ac.th และโดยรับชมวิดิทัศน์สอนการใช้งานได้ที่ http://onlinetesting.ipst.ac.th/tutorial.php

PhoXo โปรแกรมตกแต่งภาพ

การตกแต่งภาพจัดว่ามีความสำคัญสำหรับคุณครู ทั้งในด้านของการนำไปใช้ในงานนำเสนอเนื้อหาบนจอภาพ การนำเสนอเนื้อหาผ่านเว็บไซต์  หนังสือหรือเอกสารสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้

วันนี้ขอนำเสนอโปรแกรมสำหรับการตกแต่งภาพที่มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย และการใช้งานง่ายมาก มีความสามารถเช่นเดียวกับโปรแกรมที่มีราคาแพง ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ โปรแกรมนี้มีลิขสิทธิ์แบบเปิด หรือที่เรียกว่า โอเพ็นซอร์ส เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถแจกจ่ายได้ มีข้อแม้เพียงว่า “ห้ามซื้อ-ขาย” คุณครูสนใจดาวน์โหลดมาใช้งานคลิกที่ลิงค์นี้ครับ