สสวท. เชิญชวนนักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าร่วมใช้งาน “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA”

สสวท. เชิญชวนนักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าร่วมใช้งาน “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ที่ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้สองรูปแบบ ได้แก่
1) การทำข้อสอบแบบจัดชุด ระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบ ที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน
2) การทำข้อสอบแบบเลือกเอง ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่าง ๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่อง

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภท ทางเว็บไซต์ http://pisaitems.ipst.ac.th และโดยรับชมวิดิทัศน์สอนการใช้งานได้ที่ http://onlinetesting.ipst.ac.th/tutorial.php

PhoXo โปรแกรมตกแต่งภาพ

การตกแต่งภาพจัดว่ามีความสำคัญสำหรับคุณครู ทั้งในด้านของการนำไปใช้ในงานนำเสนอเนื้อหาบนจอภาพ การนำเสนอเนื้อหาผ่านเว็บไซต์  หนังสือหรือเอกสารสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้

วันนี้ขอนำเสนอโปรแกรมสำหรับการตกแต่งภาพที่มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย และการใช้งานง่ายมาก มีความสามารถเช่นเดียวกับโปรแกรมที่มีราคาแพง ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ โปรแกรมนี้มีลิขสิทธิ์แบบเปิด หรือที่เรียกว่า โอเพ็นซอร์ส เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถแจกจ่ายได้ มีข้อแม้เพียงว่า “ห้ามซื้อ-ขาย” คุณครูสนใจดาวน์โหลดมาใช้งานคลิกที่ลิงค์นี้ครับ