PhoXo โปรแกรมตกแต่งภาพ

การตกแต่งภาพจัดว่ามีความสำคัญสำหรับคุณครู ทั้งในด้านของการนำไปใช้ในงานนำเสนอเนื้อหาบนจอภาพ การนำเสนอเนื้อหาผ่านเว็บไซต์  หนังสือหรือเอกสารสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้

วันนี้ขอนำเสนอโปรแกรมสำหรับการตกแต่งภาพที่มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย และการใช้งานง่ายมาก มีความสามารถเช่นเดียวกับโปรแกรมที่มีราคาแพง ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ โปรแกรมนี้มีลิขสิทธิ์แบบเปิด หรือที่เรียกว่า โอเพ็นซอร์ส เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถแจกจ่ายได้ มีข้อแม้เพียงว่า “ห้ามซื้อ-ขาย” คุณครูสนใจดาวน์โหลดมาใช้งานคลิกที่ลิงค์นี้ครับ