โปรแกรมวาดภาพ โอเพ็นซอร์ส

โปรแกรมสำหรับใช้ในการวาดภาพที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (โอเพ็นซอร์ส) ที่นำมาเสนอในครั้งนี้คือโปรแกรม Krita เป็นโปรแกรมที่มีความเป็นมายาวนาน พร้อมๆกับโปรแกรม GIMP โปรแกรม Krita ได้รับการพัฒนาให้ใช้ได้บนระบบปฏิบัติการ วินโดว ลินุกส์ และแม็ค นอกจากนี้แล้วยังแจกซอร์สโค๊ดเพื่อให้นำไปพัฒนาต่อยอดได้
โปรแกรม Krita เป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

สนใจดาวน์โหลดมาใช้งานคลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2015-01-25 at 11.24.41 AM