การคัดลอกเนื้อหาจากระบบ eDLTV

จากความต้องการของครูผู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ปลายทางในโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมที่ต้องการแหล่งของสื่อที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เสริม เพิ่มเติม และทบทวน ซึ่งผมได้เสนอเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งของสื่อไปแล้ว ครั้งนี้คำถามต่อไปคือ จะนำเนื้อหา และสื่อนั้นมาใช้งานได้อย่างไร ต้องออนไลน์ตลอดหรือไม่ จากความต้องการของคุณครู และเพื่อตอบคำถามดังกล่าว วันนี้ผมขอนำเสนอวิธีการคัดลอกเนื้อหาของสื่อ eDLTV มาใช้งาน โดยทำตามวิดีโอข้างล่างนี้