สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม eDLTV ระดับประถมศึกษา

ผลจากการนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม วันนี้ได้รับการบ้านให้ช่วยหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งครั้งก่อนได้นำเสนอแหล่งเรียนรู้ระบบออนไลน์ของระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งนี้ขอเพิ่มเติมในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นระดับชั้นที่มีจำนวนมาก ตามลิงค์ด้านล่างนี้

Screen shot 2015-01-28 at 7.01.13 PM