ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้แล้วที่ลิงค์นี้

cover

ดาวน์โหลดคู่มือการสอนคณิตศาสตร์ BBL ป.1-3

วันนี้ผมได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ BBL ที่จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาดูงานครั้งนี้ทเป็นเหมือนกับการจุดประกายความคิด ทำให้อยากศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ BBL หรือ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง จึงได้สืบค้นอินเทอร์เน็ตเพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้น ได้พบแหล่งข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์สำครับคุณครูในการจัดการเรียนรู้ จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ คือ คู่มือการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวทางของ BBL ชี่นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คุณครูที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

Screen shot 2015-02-12 at 9.28.15 PM