แนวทางการจัดการเรียนรู้ BBL ประถมปลาย

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง BBL (Brain-Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดที่กล่าวถึงพัฒนาการของสมอง วันนี้ผมได้นำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนว BBL มาเผยแพร่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หรือ ป.4-6) สนใจคลิกที่ลิงค์นี้

Screen shot 2015-03-08 at 1.18.39 PM

การจัดการเรียนรู้ BBL

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL (Brain Based Learning) หรือการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง มีแนวคิดและมีการจัดการอย่างไร

ดูตัวอย่างจากโรงเรียนวัดบางใหญ่ สุพรรณบุรี เพื่อจุดประกายความคิดในการนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ โรงเรียนวัดสวนแตง