ดาวน์โหลดสื่อการสอนประวัติศาสตร์

ข่าวดีสำหรับครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ขณะนี้ สพฐ.ได้เผยแพร่สื่อการสอนประวัติศาสตร์ในลักษณะของการทัศน์ศึกษาเสมือน เชิญดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้

Screen shot 2015-04-20 at 7.38.09 PM