คู่มือการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และเบอร์โทรศัพท์

สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อติดตั้งขานดาวเทียมหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อให้การดำเนินการราบรื่น สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม  รวมทั้งสามารถติดต่อกับเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ได้จากลิงค์นี้ apt_04

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.dlf.ac.th/news_detail.php?news_id=106

ถ่ายทอดสดรายการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน “

ถ่ายทอดสด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สำหรับคุณครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถชมรายการได้แล้วที่นี่