คู่มือการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และเบอร์โทรศัพท์

สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อติดตั้งขานดาวเทียมหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อให้การดำเนินการราบรื่น สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม  รวมทั้งสามารถติดต่อกับเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ได้จากลิงค์นี้ apt_04

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.dlf.ac.th/news_detail.php?news_id=106

ถ่ายทอดสดรายการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน “

ถ่ายทอดสด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สำหรับคุณครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถชมรายการได้แล้วที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการอบรม BBL

ดาวน์โหลดไฟล์กิจกรรม ใบงาน วิดีทัศน์  CD ประกอบการอบรมหลักสูตรการอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี ดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้

page

ดาวน์โหลดคู่มือการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 2558

คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (แยกตามรายวิชา)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ป.๑) -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) และ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม 1/2558 ได้แล้ว ตามลิงค์นี้ Screen shot 2015-05-02 at 1.19.48 PM