ถ่ายทอดสดรายการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน “

ถ่ายทอดสด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สำหรับคุณครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถชมรายการได้แล้วที่นี่