คู่มือการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และเบอร์โทรศัพท์

สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อติดตั้งขานดาวเทียมหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อให้การดำเนินการราบรื่น สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม  รวมทั้งสามารถติดต่อกับเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ได้จากลิงค์นี้ apt_04

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.dlf.ac.th/news_detail.php?news_id=106